ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 

 

 

 

Διερεύνηση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων Χρήσης Φυσικών Ζεόλιθων και Άλλων Ορυκτών Υλικών Σε Περιβαλλοντικές Εφαρμογές

 

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστημάτων χρήσης φυσικών υλικών (κλινοπτιλόλιθου, μπεντονίτη, βερμικουλίτη, κλπ.) για τη δέσμευση βαρέων μετάλλων απο υγρά και στερεά απόβλητα.

 

Στόχοι του έργου είναι η ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, η αξιοποίηση φυσικών υλικών που υπάρχουν σε αφθονία στην Ελλάδα και στο παρόν στάδιο, η χρήση τους είναι πολύ περιορισμένη καθώς και η επέκταση των αποτελεσμάτων για εφαρμογές ευρείας κλίμακας.

 

Αναπτύσσεται πρωτότυπη έρευνα, με υψηλό βαθμό καινοτομίας απο το ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό του εργαστηρίου, με αξιοποίηση συνεργασιών με άλλες ερευνητικές ομάδες και χρησιμοποίηση της εργαστηριακής υποδομής και του εξοπλισμού που διαθέτει η μονάδα.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ)

 

 

 

Διερεύνηση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων Χρήσης Φυσικών Ζεόλιθων και Άλλων Ορυκτών Υλικών Σε Περιβαλλοντικές Εφαρμογές

 

Νέα / Εκδηλώσεις:

 

Χρήσιμες Συνδέσεις